Contact ons nu

Eigen Firewall

Een firewall is uw primaire beveiliging die moet zorgen dat uw netwerk vertrouwelijk, beschikbaar en integer blijft. Of u daarbij kiest voor een uiterst beschikbare configuratie die uw zakelijke datacenter beschermt of voor één beheerd apparaat dat een externe vestiging met minder belangrijke gegevens maakt niet uit.

Met onze standaard firewalloplossing kunt u apparaten controleren, onderhoud uitvoeren en uw beleid wijzigen overeenkomstig wensen en eisen van de klant. Onze uitgebreide dienst biedt bovendien proactieve bewaking, patchbeheer, gebeurtenisrapporten en correlatie. Daarbij krijgt u toegang tot een uitgebreid beveiligingsportal. Dankzij onze uitgebreide dienstverlening kunnen we zelfs beveiliging op verzoek en nalevingsrapporten bieden. Daarbij volgen we de industriële normen, zoals PCI DSS, SOX en andere standaarden.

Wanneer u onze experts toestemming geeft om alle taken uit te voeren die nodig zijn om uw firewallinfrastructuur optimaal in te zetten, hoeft u zich niet langer druk te maken om het beheer, de bewaking en het onderhoud van uw firewallapparaten. Dat scheelt u veel operationele overhead en biedt u de gelegenheid zich te richten op uw producten en diensten.