Contact ons nu

Eigen WAN

Multinationals zijn voor hun innovaties steeds meer afhankelijk van software en toepassingen. Die ontwikkeling vereist een betaalbare ICT-infrastructuur, vlotte gebruikersinterfaces en nauwgezette ondersteuning. De ICT-modellen uit de achterliggende jaren zullen in de komende jaren niet meer werken omdat de rekenkracht steeds verder wordt geoptimaliseerd. Krachtige netwerken moeten de basis vormen van bedrijven en wereldwijd verspreide datacenters met zowel eigen als gedeelde cloudplatforms met elkaar verbinden.

Toch wilt u zich niet hoofdzakelijk bezighouden met het beheren van complexe wereldwijde netwerken. Waarom zou u zich er dan wel mee bezig houden en de kerndoelen van uw bedrijf uit het oog verliezen? Global Cloud Exchange biedt al meer dan 25 jaar missiekritische WAN-oplossingen voor multinationals. Uw netwerk is onmisbaar. Daarom willen we er graag voor zorgen.