Contact ons nu
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Global Cloud Xchange begrijpt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke bijdrage levert aan ons huidige en toekomstige succes.  We zijn van mening dat we door een verantwoorde en integere handelswijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenlevingen waarin we actief zijn. Bovendien kunnen we onze medewerkers zo motiveren en onze klanten effectiever van dienst zijn.

Onze omgeving

 • Global Cloud Xchange (GCX) erkent hoe belangrijk het is om de natuurlijke bronnen te beschermen en om de dreiging van klimaatveranderingen te helpen verminderen. We respecteren en volgen de belangrijkste richtlijnen in onze werkzaamheden en in de producten en diensten die we aanbieden.
 • We erkennen, meten nemen onze verantwoordelijkheid voor onze directe en indirecte impact op het milieu. We zijn van mening dat onze bedrijfsvoering op deze manier niet alleen onze successen op de lange termijn verenigbaar maakt met het ecologische welzijn van de wereld, maar ook duurzaam rendement biedt voor onze aandeelhouders, klanten en medewerkers en de gemeenschappen waarin we actief zijn.
 • We zetten ons in om het onnodig gebruik van gevaarlijke materialen en processen te vermijden en nemen alle redelijke stappen om schade aan de volksgezondheid en het ecosysteem te vermijden wanneer het gebruik van dergelijke materialen onvermijdelijk is.
 • We streven ernaar om minder afval te produceren door ons verbruik terug te dringen en door effectieve procedures te ontwikkelen voor afvalbeheer en recycling. Global Cloud Xchange zet zich in om voor afdruktaken 100% gerecycled papier te gebruiken. We moedigen onze medewerkers aan om altijd op alle afdelingen producten te recyclen, zoals plastic verpakkingen en oude mobiele telefoons.

Onze medewerkers en gemeenschappen

 • Global Cloud Xchange streeft naar een werkomgeving waarin volledig respect is voor culturele diversiteit. Op al onze kantoren hanteren we beleid dat bedoeld is om de lokale wetten na te leven op het gebied van de rechten van medewerkers en individuele personen.
 • We erkennen dat onze medewerkers ons meest waardevolle ‘bezit’ zijn.  We weten hoe belangrijk onze medewerkers het vinden om de samenlevingen waarin ze leven en werken, te verbeteren. We investeren in onze medewerkers via trainingen en ontwikkelingen en andere initiatieven, om betrokkenheid en positieve invloed te stimuleren op de samenlevingen waarin we leven en handelen.
 • We streven daarnaast naar een inclusieve, veilige en ethische werkomgeving en ondernemen onmiddellijk actie wanneer we gedrag waarnemen dat in strijd is met onze zakelijke gedragscode. Alleen door ons in te zetten voor diversiteit, integriteit en respect in de werkomgeving kunnen we onze klanten beter van dienst zijn en hun diensten en technologieën bieden die hun werk vereenvoudigen.
 • Waar nodig biedt Global Cloud Xchange middelen en noodzakelijke ondersteuning aan lokale organisaties, met name op het gebied van onderwijs, milieubescherming en maatschappelijk welzijn.
 • We zijn van mening dat het uitdragen van principes op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijk onderdeel vormt van onze cultuur en waarden.

Leveranciers

 • Global Cloud Xchange verplicht haar leveranciers tot het naleven van dezelfde hoge normen. We beoordelen, indien van toepassing, de duurzaamheidsstrategie en CO2-uitstoot van onze leveranciers, alsook hun beheer van vast afval en de duurzaamheid in hun toeleveringsketen.

Naleving van wetgeving

 • Alle medewerkers van Global Cloud Xchange dienen zich te houden aan de relevante wetgeving met betrekking tot gezondheid en veiligheid in de werkomgeving en in de samenleving waarop onze activiteiten van invloed zijn.
 • Voor Global Cloud Xchange is het belangrijk om zich te houden aan de regelgeving die relevant is voor de bescherming van het milieu in elk land waar we actief zijn.