Contact ons nu
Een eigen Global Netwerk

We zijn eigenaar van een toonaangevend, wereldwijd netwerk voor datacommunicatie

Het wereldwijde netwerk van GCX biedt geografische dekking en verbindt netwerken via het land en door de zee met belangrijke telecommunicatieknooppunten. Op ons netwerk komen wereldwijde telecommunicatieknooppunten samen uit ontwikkelde markten in de VS en Europa en uit snel opkomende markten in het Midden-Oosten en Azië, zoals India en China.

Nagenoeg het volledige wereldwijde netwerk is van onszelf, waardoor we over meer flexibiliteit en vrijheid beschikken om:

 • sneller wijzigingen en upgrades door te voeren;
 • nieuwe kabels, zijtakken en PoP’s aan te leggen en ons terrestrische netwerk op een rendabeler manier uit te breiden;
 • nieuwe  technologieën  te  introduceren  en  snel te implementeren,  zodat  we  de  capaciteit in het volledige onderzeese kabelsysteem kunnen verhogen – bijvoorbeeld van 10 Gbps naar 40 Gbps, 100 Gbps en hoger;
 • klanten te voorzien van oplossingen voor naadloze verbindingen, verdeeld over meerdere routes, landen en continenten;
 • de controle over 100% van onze beschikbare capaciteit te behouden, waardoor we worden gevrijwaard van interne concurrentie op tarieven voor hetzelfde kabelsysteem.

Onderzees kabelnetwerk

De onderzeese kabels van het wereldwijde netwerk van GCX vormen een uitgebreid telecommunicatienetwerk dat verschillende vormen van verbindingen voor internet, data- en multimediacommunicatie  ondersteunt.  Het netwerk werd ontworpen  in antwoord op  de toenemende  vraag  naar  bandbreedte  met  minimale incrementele kapitaaluitgaven. Het volledige netwerk bestaat uit vijf onderzeese kabels van glasvezel op de belangrijkste wereldwijde routes voor dataverkeer. Deze kabels zijn aangesloten op 27 landstations:

 • FLAG Europe-Asia (“FEA”) verbindt het Verenigd Koninkrijk met Japan via het Midden-Oosten, Egypte, India, Maleisië, Thailand, Hongkong, China, Zuid- Korea en andere landen in het Midden-Oosten;
 •  FLAG  Atlantic-1  (“FA-1”)  verbindt  de  oost kust  van  Noord- Amerika  met   het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk;
 • FLAG North Asia Loop (“FNAL”) verbindt Hong Kong, Taiwan, Zuid-Korea en Japan;
 • FALCON bestaat uit een los in de landen rondom de Perzische Golf en verbindt deze landen met India, Egypte, Jemen en Saudi-Arabië;
 • HAWK verbindt Egypte met Frankrijk en Cyprus via een lokale aftakking.

In de volgende tabel vindt u informatie over de verschillende onderzeese kabelsystemen:

System Landing Stations Locations

System Landing Stations Locations Cities Connected Length (km)
FEA UK, Spain, Italy, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, UAE, India, Malaysia, Thailand, Hong Kong, China, Korea, Japan 16 28,012
FA-1 UK, USA, France 4 14,491
FNAL Hong Kong, Korea, Japan, Taiwan 4 9.504
FALCON Oman, Dubai, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Iran, India, Sri Lanka, Maldives, Yemen, Sudan, Egypt 19 12,357
HAWK France, Cyprus, Egypt 3 4,334
Total 46 68,698

Terrestrische netwerken

Onze terrestrische netwerken bestaan uit onze landstations die zijn verbonden met onze PoP’s (Points of Presence), terrestrische glasvezelnetwerken die PoP’s in verschillende grootstedelijke gebieden met elkaar verbinden en “metroringen” die de PoP’s in deze grootstedelijke gebieden met elkaar verbinden. We beschikken over “metroringen” in 5 New York, Londen, Parijs, Tokio en Singapore. We bezitten de volgende terrestrische netwerken:

 1. het Europese netwerk met een totale lengte van 3.875 rkm en 13 PoP’s in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje en “metroringen” in Londen en Parijs;
 2. het Amerikaanse netwerk met een totale lengte van 34.675 rkm en 51 PoP’s in 15 steden, waaronder Philadelphia,  Chicago,  New  York,  San  Francisco,  Denver,  Newark,  Washington  DC, Houston,  San  Diego,  Dallas,  Seattle,  Boston,  Frankfurt,  Stamford,  Wilmington  en Ashburn;
 3. het Aziatische netwerk met een totale lengte van 2.741 rkm en 12 PoP’s in Japan, Singapore, Hong Kong, Zuid-Korea en Taiwan, “metroringen” in Tokio en Singapore en een terrestrisch kruispunt in Thailand voor FEA;
 4. vier terrestrische kruispunten tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee in Egypte, die
 5. Suez en Alexandrië verbinden, met een totale lengte van 1.720 rkm.

Wanneer we onze NLD-licentie in India ontvangen, breiden we ons terrestrische netwerk in India uit tot een totale lengte van 40.421 rkm, waaronder:

 • Glasvezelretournetwerken die  landstations    in  India  verbinden met  het netwerk van  GCX  en GNOC in India
 • Een glasvezelnetwerk dat PoP’s in zeven belangrijke grootstedelijke gebieden, te weten Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Trivandrum en Pune, met elkaar verbindt. Dit netwerk is opgedeeld in acht ringen die meerdere uiteenlopende routes tussen deze steden vormen;
 • Metroringen in de hierboven genoemde steden.

IP-netwerk

Naast de onderzeese en terrestrische netwerken is het GCX Global Network ook eigenaar en beheerder van een veerkrachtig en schaalbaar IP- en “MPLS”-netwerk (multi-protocol label switching) en aanbieder van internet-, Ethernet- en VPN- diensten. Dit netwerk bestaat uit circa 27 verschillende internationale onderzeese en terrestrische kabelroutes, waaronder onze eigen kabels en kabels van externe partijen waardoor het netwerk wordt gespreid over meerdere routes.

 

Het  netwerk  is  voornamelijk  bedoeld  voor    nieuwe media bedrijven,  telecombedrijven en grote ondernemingen. Het netwerk biedt hoge gegevenssnelheden met een hoge beschikbaarheid en lage wereldwijde latentie tegen scherpe prijzen. Het netwerk bestaat uit meer dan 800 directe verbindingen met netwerken van meer dan 340 externe partijen over de gehele wereld en één wereldwijd Autonomous System (“AS”)

dat maximale flexibiliteit biedt en routering en forwarding van dataverkeer biedt. Dankzij de opzet van een wereldwijde dubbele ring kan eenvoudig op verschillende verbindingspunten verkeer worden uitgewisseld met andere netwerken. Daardoor ontstaat nog eens extra spreiding over externe netwerken.

Platform voor beheerde netwerkservices

Een platform  voor  beheerde  netwerkservices,   verbonden met  circa 27.000  locaties  in  158 landen via een combinatie van geleasede en eigen infrastructuur.  Deze  beheerde  netwerk services  worden geboden via een speciaal beveiligd IP-netwerk. De speciale backbone voor ondernemingen bestaat uit 17 service-integratiepunten (“SIP’s”). Vestigingen van klanten worden via verschillende providers verbonden met het dichtstbijzijnde SIP. Verkeer tussen de SIP’s, dus tussen verschillende regio’s, wordt uitgewisseld via de speciale SIP-backbone. Belangrijke vestigingen van klanten worden verbonden met meer dan één toegangsroute van verschillende lokale providers. Dat levert spreiding op en zorgt ervoor dat hun vestigingen automatisch worden verbonden met redundante routes wanneer er een netwerkstoring optreedt. De SIP’s kunnen MPLS-, IP- en VPN-services bieden met meerdere serviceklassen.  Daarnaast kunnen ze,  afhankelijk van  de behoeften van de klanten, nog andere  geavanceerde diensten bieden. De SIP’s bevinden  zich in Londen,  Hongkong,  Singapore,  Secaucus,  Chicago,  New  York,  Parijs,  Madrid,  Los  Angeles, Frankfurt, Brussel, Amsterdam, Sydney, Perth en Auckland.

Netwerkbeheer, activiteiten en ICT-netwerk over de gehele wereld

GCX heeft twee beheercentra voor wereldwijde netwerken (“GNOC”): één in Mumbai in India en één  in  Denver in  Colorado. De GNOC’s zijn niet alleen operationele centra, maar vormen ook de uitvalsbasis voor technische dienstverlening aan klanten. Vanuit de centra worden onder andere implementaties, restauraties en netwerkondersteuning aangeboden en uitgevoerd.

 

Om de operationele continuïteit te waarborgen, zijn kopieën van verschillende belangrijke netwerk- en servicebeheerplatforms en -systemen aanwezig in Londen, New York en Hongkong. Deze platforms en systemen werken onafhankelijk van elkaar, maar zorgen dat het wereldwijde netwerk van GCX blijft werken wanneer een GNOC te maken zou krijgen met een natuurramp. Alle netwerkelementen van het wereldwijde netwerk van GCX worden beheerd via een apart, veerkrachtig en veilig netwerk. Zo kunnen we continu netwerkbeheer van onze terrestrische en onderzeese netwerksystemen garanderen op momenten dat er onderhoud moet worden uitgevoerd, apparatuur uitvalt of glasvezellijnen niet functioneren.

 

dat maximale flexibiliteit biedt en routering en forwarding van dataverkeer biedt. Dankzij de opzet van een wereldwijde dubbele ring kan eenvoudig op verschillende verbindingspunten verkeer worden uitgewisseld met andere netwerken. Daardoor ontstaat nog eens extra spreiding over externe netwerken.

Uitbreiding van het wereldwijde netwerk ter verbetering van onze marktpositie...

We blijven de mogelijkheden van  ons  wereldwijde  netwerk  uitbreiden  om  onze marktpositie  verder te bestendigen. Zoals we in 2014 aankondigden, leidt de implementatie van ICX, waarbij gegevensoverdracht van Oost-India naar de rest van Azië mogelijk wordt, en van PCX, waarbij gegevens kunnen worden overgedragen van Oost-Azië naar de westkust van de Verenigde Staten, tot een nog betere marktpositie voor GCX. We zijn van mening dat we dankzij deze twee systemen de wereld kunnen overspannen met onze eigen onderzeese kabelsystemen. Daardoor kunnen we verdere schaalvoordelen en netwerkbesparingen realiseren, onze klanten producten en diensten van nog hogere kwaliteit bieden en verschillende belangrijke knooppunten aan het wereldwijde netwerk toevoegen.

 

Ons terrestrische netwerk wordt nog beter dankzij de overname van een binnenlands netwerk in India. De overname levert ons glasvezelnetwerken in steden en daarbuiten, co-locatieruimte, voedingsapparatuur op de glasvezelroutes, apparatuur en landstations op. We kunnen onze producten en diensten van begin tot eind helemaal zelf aanbieden en beschikken over toegang tot talloze belangrijke gegevensknooppunten in India, één van de grootste ICT-markten ter wereld. Bovendien willen we onze PoP’s in de komende twee jaar uitbreiden met nog 30 cloudknooppunten, zodat we onze eigen clouddiensten en publieke clouddiensten aan onze zakelijke klanten kunnen aanbieden.